Asianajaja Jarkko Liljeqvist

Asianajaja Jarkko Liljeqvist (s. 1971)

  • 2000 oikeustieteiden kandidaatti/maisteri
  • 2001-2002 notaarina Alavuden käräjäoikeudessa
  • 2002 varatuomari
  • 2002-2003 yleisenä/julkisena oikeusavustajana Seinäjoen oikeusaputoimistossa
  • 2003-2005 julkisena oikeusavustajana Kokkolan oikeusaputoimistossa
  • 2005-2007 julkisena oikeusavustajana Lahden oikeusaputoimistossa
  • 2006 asianajajatutkinto
  • 2007 Suomen asianajajaliiton jäseneksi
  • 2007-2008 julkisena oikeusavustajana Uudenkaupungin/Rauman oikeusaputoimistossa
  • 2009 -> oma asianajotoimisto

Asianajaja

Asianajajan ammattinimeä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty kokenut lakimies, joka on suorittanut tuomarin virkaan oikeuttavan oikeustieteellisen tutkinnon ja asianajajatutkinnon, ja jolla on riittävä taito ja käytännön kokemus. Edellytyksenä on myös tunnettu rehellisyys, sopivuus asianajajan toimeen sekä ammatillinen itsenäisyys.

Asianajaja on velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Asianajajan tärkein velvollisuus on valvoa päämiehensä oikeutta ja etua. Asianajajien toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliitto ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Asianajajalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus asianajotoiminnassa mahdollisesti sattuvien varallisuusvahinkojen varalta.