Asianajotoimisto Jarkko Liljeqvist Ky

Asianajotoimisto Jarkko Liljeqvist Ky tarjoaa oikeuspalveluja Porin seudulla sekä yksityisille että yrityksille. Lakimiespalvelut voivat tilanteen ja tarpeen mukaan käsittää esimerkiksi oikeudellista neuvontaa, asiakirjojen laatimista tai avustamista oikeudenkäynneissä ja sovintoneuvotteluissa. Palvelemme asiakkaitamme niin rikos- kuin siviiliasioissa. Toiminnassa periaatteenamme on taitava asianajo ja hyvä lopputulos. Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja luottamuksellisesti.

Jokainen toimeksianto on yksilöllinen ja vastaanottaessamme toimeksiantoa, pyrimme kartoittamaan ensisijaisesti asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvän ja kustannustehokkaan ratkaisun hänen asiassaan taikka oikeudellisessa ongelmassaan. Siihen kuuluu luonnollisesti kuluriskin selvittäminen samoin kuin sen selvittäminen, onko asiakkaalla mahdollisuus oikeusturvaetuuteen tai julkiseen oikeusapuun.

Suomen Asianajajaliiton jäsen Asianajaja Jarkko Liljeqvist on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Noudatamme toiminnassamme hyvää asianajotapaa.