Perheoikeus- ja perintöoikeusasiat

Perheen lakiasioissa palvelemme niin lapsen huoltajuuteen kuin perheen perustamiseen tai purkamiseen liittyvissä asioissa. Asianajajaa tarvitaan monessa asiassa, valitettavasti monesti useammin epäonnen, kuin onnen kohdatessa. Avustamme Sinua kaikissa perheoikeuteen liittyvissä asioissa.

Perheoikeudelliset palvelumme:

 • lasten huolto- ja elatusasiat
 • lasten asumis- ja tapaamisasiat
 • avioerot, omaisuuden ositukset ja yhteisomistuksen purkamiset
 • avioehdot
 • asiakirjojen laadinta
 • neuvonta- ja konsultaatiopalvelut

Perintöoikeudelliset asiat

Perintöasiat on hyvä hoitaa määräajan puitteissa. Pesän osakas, kuten perillinen, ei vastaa henkilökohtaisesti vainajan veloista. Jos hän kuitenkin laiminlyö perunkirjoituksen toimituttamisen määräajassa tai perunkirjoituksessa antaa väärän tiedon tai jättää ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan ja vaarantaa siten velkojan oikeutta, saattaa hän joutua henkilökohtaiseen vastuuseen perintökaaressa tarkemmin mainituin tavoin (PK 21:2 •).

Perintöoikeudelliset palvelumme:

 • pesänselvitykset
 • perinnönjaot
 • perunkirjoitukset
 • testamentin laadinta
 • neuvonta ja konsultaatiopalvelut

Ota yhtettä ja kysy lisää